RSS
Write some words about you and your blog here

SEKTOR PEKERJAAN

Teknologi maklumat (IT) telah mengubah cara kita bekerja (aspek ekonomi), berkomunikasi (aspek sosial), dan berfikir (aspek psikologi). Walaupun Malaysia masih belum mencapai status masyarakat maklumat, kita sudah merasai bahang dan gelora zaman maklumat. Kita tidak dapat menguasai teknologi dengan hanya menekan butang komputer. Kita perlu mempunyai kemahiran mengakses maklumat. Hanya dengan adanya literasi komputer dan literasi maklumat yang tinggi, barulah kita dapat bekerja, dalam persekitaran maya, yang dirangkaikan menjadi pangkalan data sejagat.
Sehingga sekarang, semua negara yang sudah mencapai status masyarakat maklumat mempunyai ciri yang sama. Yang paling nyata ialah ekonominya berasaskan maklumat; lebih daripada 60 peratus rakyatnya membuat keria yang melibatkan maklumat dan IT. Transformasi sosioekonomi ketara di Amerika Syarikat (AS), negara yang pertama mencapai status masyarakat maklumat, iaitu pada tahun 1957. Selepas Perang Dunia Kedua, pekerja industri maklumat melonjak secara mendadak, sementara pekerja industri pertanian menurun dengan banyaknya. Kini, lebih separuh rakyat AS yang lahir pada sekitar tahun 1930-an dan yang masih bekerja, bekerja dalam industri maklumat, 20 peratus dalam sektor perkilangan, 20 peratus lagi dalam sektor perkhidmatan, dan kira-kira dua peratus sahaja dalam sektor pertanian. Diramalkan cuma 15 peratus rakyat AS akan terlibat dalam sektor perkilangan menjelang akhir abad ke-21.
Perubahan sosioekonomi yang seumpama itu juga berlaku di Jepun dan negara maju lain di Eropah Barat. Di Jepun, industri maklumat sudah menyumbang 35.4 peratus kepada KNK-nya berbanding dengan 21.3 peratus pada tahun 196O, selaras dengan peningkatan bilangan pekerja sektor maklumat, daripada 29.6 peratus kepada 34.3 peratus pada tahun 1979. Perangkaan itu berubah lagi apabila Jepun mencapai status masyarakat maklumat pada tahun 1975. Dengan perubahan daripada ekonomi pembuatan kepada ekonomi perkhidmatan dan kemudian industri maklumat, sifat kerja juga berubah daripada yang berorientasi logistik kebendaan kepada pemprosesan dan jaringan maklumat. yang semakin penting dalam proses pengeluaran, pengurusan, dan kehidupan. Oleh sebab kuasa, kawalan, dan minat juga dikaitkan dengan maklumat dan IT, sesiapa yang menguasai maklumat juga menguasai yang lain. Daripada kuasa dan kawalan itulah lahirnya perbezaan kelas dalam masyarakat yang menjadi faktor utama
Sarjana seperti Herbet Schiller, Joneji Masuda, F. Machlup, M. Porat, M. Rubin, Graham Murdock, Peter Golding, Nicholas Garnham, dan Stuart Ewwn telah mengkaji kepentingan maklumat kepada perkembangan ekonomi dan politik masyarakat. H. Schiller mengemukakan istilah technocapitalism untuk menggambarkan ciri masyarakat maklumat. IT telah dan akan mengambil alih mesin dan mechaniza- tion, sementara ilmu dan maklumat memainkan peranan yang semakin penting dalam proses pengeluaran, pengurusan, dan kehidupan. Oleh sebab kuasa, kawalan, dan minat juga dikaitkan dengan maklumat dan IT, sesiapa yang menguasai maklumat juga menguasai yang lain. Daripada kuasa dan kawalan itulah lahirnya perbezaan kelas dalam masyarakat yang menjadi faktor utama penyebaran, pengaksesan, dan juga kapasiti masing-masing dalam menggunakan maklumat. Perbezaan kelas yang akan menentukan siapa akan mendapat maklumat apa.
Pembangunan ekonomi tidak dapat diasingkan dengan perkembangan sains dan teknologi, kemajuan teknologi merupakan satu tenaga yang mengerakkan pembangunan ekonomi negara. Tetapi, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, adakah permintaan tenaga buruh akan dikurangkan, dan seterusnya mempengaruhi perluasan peluang pekerjaan?
Adakah perkembangan teknologi akan mempengaruhi buruh untuk mendapat pekerjaan? Persoalan ini selalu dibahaskan. Ada yang berpendapat bahawa dengan berlakunya perkembangan teknologi, kelengkapan pengeluaran selalu diperbaharui, pengaluaran semakin dipertingkatkan, pada akhirnya akan wujud keadaan tenaga buruh diganti oleh pelbagai mesin yang canggih. Contohnya, pengeluaran berintensif buruh diganti dengan pengeluaran berintensif mesin, segala pengeluaran dikawal oleh computer dan mesin dan ramai pekerja dibuang kerja disebabkan pegeluaran secara mekanisasi, automasi adalah lebih murah, cepat dan selamat daripada pengeluaran menggunakan tenaga buruh.
Kita harus mengakui, bersama kemajuan sains dan teknologi, kelengkapan pengeluaran meningkatkan, produktiviti bertambah, dalam suatu tempoh, suatu skop yang tertentu, akan mengurangkan amaun permintaan terhadap tenaga buruh, satu peringkat tertentu wujud keadaan mesin menggantikan pekerja-pekerja. Itu adalah kerana kualiti tenaga buruh tidak dapat menyesuai dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan akhirnya wujud pengangguran. Maka, dengan perspektif ini, kemajuan teknologi mempengaruhi perluasan peluang pekerjaan.
Tetapi juga wujud satu pandangan bahawa dalam jangka pendek dan kemajuan tempatan, saintifik dan teknologi mendatangkan satu kesan negatif terhadap pekerjaan, tetapi dari segi jangka masa panjang dan situasi keseluruhan, ia boleh memainkan satu peranan sebagai daya pergerakan dalam pelbagai aspek. Kemajuan yang saintifik dan teknologi membolehkan manusia terus memohon pengetahuan saintifik untuk penciptaan alat-alat pengeluaran baru. Dengan penggunaan alat-alat pengeluaran baru, produktiviti dapat ditumbuh menjadi beberapa puluhan atau rata beberapa seratus kali ganda. Pada masa yang sama, kemajuan sains dan teknologi boleh membekalkan kaedah baru kepada manusia dalam mencari dan akses untuk sumber galian atau sumber asli baru. Maka Ia dapat memperluaskan bilangan “labour object” dan size, ataupun mengurangkan kos untuk medapatkan sumber tersebut. Kedua, kemajuan yang saintifik dan teknologi boleh memperbaiki kualiti pekerja-pekerja. Pembangunan ekonomi yang pesat adalah tidak terpisahkan dari pekerja-pekerja berkualiti tinggi. Di bawah syarat-syarat kemajuan sains dan teknologi, masyarakat meminta pekerja-pekerja memiliki pengetahuan yang banyak, pelbagai kemahiran pada tahap yang tinggi.
Mengapa kualiti tenaga buruh negara-negara maju biasanya lebih tinggi daripada kualiti tenaga buruh negara-negara membangun, satu sebab yang penting adalah pergerakan yang disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi. tambahan pula teknologi moden, terutama mikro-elektronik, komputer-komputer, teknologi komunikasi adalah membangun dengan pesat, automasi pengeluaran telah mempertingkatkan tahap pengurusn pengeluaran kepada satu peringkat yang lebih tinggi. Dengan pembangunan pesat dalam tenaga produktif, permodalan dan harta benda sosial bertambah secara besar-besaran, dan mengembangkan skala pengeluaran, maka ia boleh menaikkan peluang pekerjaan secara keseluruhan.
Selain itu, kemajuan sains dan teknologi menggalakkan pembangunan sektor industri-industri baru, memperluaskan permintaan buruh. Sejak 1970s, satu manganggap elektronik teknologi maklumat sebagai penunjuk utama mewujudkan satu gelombang revolusi sains dan teknologi yang baru. Merangkumi matematik, fizik, kimia, biologi, astronomi, geografi dan teknologi tenaga baru, teknologi angkasa, teknologi laser, bio kejuruteraan teknologi, Teknologi pembangunan laut, teknologi bahan baru dan lain-lain lagi muncul satu jumlah yang besar bidang-bidang sains dan teknologi yang baru. Pembangunan pesat sains dan teknologi bertukar menjadi kuasa-kuasa produktif yang praktikal, menyebab kesemua negara-negara kapitalis utama dalam pembangunan ekonomi telah memasuki zaman gemilang yang baru, produktiviti telah dimajukan dan dikembang dengan pesat. Terutamanya pembangunan dalam bidang teknologi tinggi baru, Industri komputer elektronik, industri gentian optikal, industri laser, industri bahan-bahan baru, industri robot pelbagai industri baru dibentukan. Industri-industri baru ini secara langsung atau secara tidak langsung akan mewujudkan satu jumlah peluang-peluang pekerjaan baru yang besar.
Dengan perkataan lain, semakin banyak teknologi digunakan semakin kuranglah tenaga manusia dan bahan mentah konvensional lain yang diperlukan. Hal ini dapat juga dilihat di Jepun dan Singapura. Sekalipun tidak mempunyai sumber alam dan galian, kedua-dua buah negara itu mengeksport barangan dan perkhidmatan ke negara lain yang mewah dengan sumber alam. Singapura dan Jepun memanfaatkan sumber yang ada dan memberi pendidikan yang paling baik kepada rakyatnya dengan maklumat dan ilmu yang terkini. Daripada maklumat dan ilmu itulah, banyak produk baru dihasilkan dan dieksport ke negara lain.
Perubahan teknologi memang meninggalkan implikasi baik dan buruk kepada manusia. Antara kesan negatifnya:
1. IT sudah dan akan terus memperbesar jurang perbezaan antara negara kaya maklumat dengan negara miskin maklumat.
2. Kualiti hidup terjejas. Kita dikehendaki membuat banyak kerja serentak, maka terpaksa mengejar masa setiap saat sehingga tiada masa berehat.
3. Hidup yang semakin sibuk menyebabkan banyak orang lebih berminat mencari hiburan, dan tidak berminat pada soal politik, sosial, dan rumah tangga.
4. Masalah pengangguran, guna tenaga tidak penuh, dan persaraan awal semakin serius.
5. Masalah pencemaran alam semakin serius dan sukar dikawal kerana banyak toksin diperlukan untuk mengeluarkan komputer dan komponennya.
6. Pilihan yang dibuat biarlah sesuai dengan kemampuan diri, persekitaran yang ada, dan kehendak kita untuk masa depan. Untuk berbuat demikian, diperlukan wawasan dan juga perancangan jangka panjang. Hal ini mungkin sukar tanpa pemimpin yang dinamik, berpandangan jauh, dan yang sudah memahami implikasi maklumat dan IT ke atas kehidupan masyarakat maklumat nanti. Harlan Cleveland dalam rencananya "Information is the Critical Resource of the Future" (The Futurist, Jan-Feb 1997: 13) mengatakan bahawa, biarlah kita sendiri yang menentukan masa depan kita!

0 comments:

Post a Comment